بایروی

ژوئن 2021 - بایروی

- بار
استفاده از فیلم های استوک فوتیج در فیلم های بازاریابی در سال 2020: 3 مورد مثبت و مثبت

استفاده از فیلم های استوک فوتیج در فیلم های بازاریابی در سال 2020: 3 مورد مثبت و مثبت

در برهه ای از زمان یا لحظه ای دیگر ، احتمالاً به فیلم های خود نگاه کرده اید و فکر کرده اید: “مرد ، داشتن فیلمهایی از XYZ بسیار خوب خواهد بود” “B-roll مانند آن جالب خواهد بود ، اما برای ما خیلی مشکل است که شلیک کنیم” “من این کلیپ عالی را در iStock پیدا کردم ، آیا باید پول آن را خرج کنم؟” خوب ، دقیقاً مثل شما ، من هم همین افکار را داشته […]