بایروی

تعادل بین کار و زندگی Archives - بایروی

- بار
۱۰ راه برای اینکه مادران شاغل در زندگی خود تعادل ایجاد کنند

۱۰ راه برای اینکه مادران شاغل در زندگی خود تعادل ایجاد کنند

برای مادران شاغل، ایجاد تعادل بین کار و خانواده کار ساده‌ای نیست! امروزه تعداد مادران شاغل از هر زمان دیگری بیشتر است. در آمریکا زنان نیمی از نیروی کار را تشکیل می‌دهند و از هر ۱۰ خانواده، در ۴ خانواده مادرِ شاغل هست. در ایران، بنابر داده‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سهم زنان از جمعیت فعال کشور حدود ۲۰ درصد است. در این میان، مادرانی که کار تمام‌وقت […]