بایروی

می 2021 - بایروی

- بار
ویروس کرونا و میکروبیوم روده

ویروس کرونا و میکروبیوم روده

به نقل از دیلی میل، تحقیقات بسیاری در مورد رمز و راز ویروس کووید – 19 که افراد بسیاری را در جهان آلوده کرده است ،همچنان ادامه دارد . طبق جدیدترین آزمایشات، میکروبیوم که در رودۀ افراد وجود دارد می تواند در مبارزه با کووید – 19 و برای جلوگیری کردن از شدت علائم این بیماری نقش به سزایی را داشته باشد . هر شخصی در رودۀ خود باکتری هایی را دارند که هر کدام […]