بایروی

سلامت روان Archives - بایروی

- بار
راهکارهایی که شما را از عصبانی شدن هنگام رانندگی باز می‌دارد

راهکارهایی که شما را از عصبانی شدن هنگام رانندگی باز می‌دارد

عصبانیت و رانندگی ترکیب خطرناکی است که می‌تواند عواقب تأسف‌باری در پی داشته باشد. اغلب افرادی که پشت فرمان خودرو قرار می‌گیرند نسبت به تکنیک‌های رانندگی خود اطمینان دارند. ولی این را نمی‌دانند که در حین عصبانیت یا فشارهای عصبی، این بخش ناخودآگاه آن‌هاست که کنترل خودرو را به دست می‌گیرد. شاید تمییز دادن بین این دو بخش زمانی رخ بدهد که دیگر کار از کار گذشته است. افسران پلیس، روان‌پزشکان، کارشناسان بیمه و حتی […]