بایروی

همدلی Archives - بایروی

- بار
همدلی چه تاثیری روی روابط کاری می‌گذارد؟

همدلی چه تاثیری روی روابط کاری می‌گذارد؟

چند هفته پیش، دیدم پشت یک نیسان آبی نوشته شده بود: «عاقبت همدلی نکردن…» این نوشته من را به این فکر واداشت که خیلی‌ها موقع شنیدن واژه‌ی همدلی در محیط‌های کاری کمی معذب می‌شوند یا خجالت می‌کشند، چون با این کلمه اولین چیزی که به ذهن آدم خطور می‌کند ابراز احساسات شدید یا مثلا در آغوش کشیدن طرف مقابل است. با اینکه همدلی فعالیتی است که از نیمه‌ی راست مغز می‌آید، اما اصلا به در […]